Thông tin về gói hỗ trợ tài chính của các ngân hàng tại dự án Ecolife Capitol

Thông tin các gói hỗ trợ tài chính của các ngân hàng tham gia vào Dự Án EcolifeCapitol – 58 Tố Hữu       
Vietinbank Nam Thăng Long – đơn vị tài trợ vốn xây dựng dự án cho CĐT, bảo lãnh tiến độ xây dựng dự án xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng có nhu cầu vay vốn tại dự án với chương trình ưu đãi như sau:

Chỉ tiêu
Giá trị
Đối tượng phù hợp
Lãi suất năm đầu
7.2%/ 1 năm đầu
KH đầu tư ngắn hạn hoặc KH vay dưới 3 năm
8.43% / 2 năm đầu
KH đầu tư dài hạn hoặc KH vay và sẽ tất toán trong 3 đến 7 năm
9.3% / 3 năm đầu
Khách hàng vay dài hạn xác định tất toán sau 7 năm
Lãi suất năm tiếp theo
LSTK 36T + 3.5%
(Hiện Ls 36T là 6.5%. Vietinbank là 1 trong 4 NH có lãi suất ổn định nhất VN)
Thời hạn tối đa
20 năm
Ân hạn nợ gốc
6 Tháng
Tỷ lệ cho vay tối đa
80% Giá trị căn hộ
Phí trả trước hạn
Theo quy định của Vietinbank từng thời kỳ
Giải ngân
Theo tiến độ (Trường hợp song song xử lý riêng và vẫn hỗ trợ KH)
Hồ sơ vay vốn
Hồ sơ pháp lý cá nhân (NVKD hướng dẫn cụ thể Khách hàng)
Hồ sơ vay vốn theo quy định của Ngân hàng (Nhân viên Vietinbank và Ban hỗ trợ tài chính STDA hỗ trợ KH hoàn thiện)


Thông tin gói hỗ trợ vay vốn của ngân hàng Mb Bank cho khách hàng chọn mua căn hộ tại dự án Ecolife Capitol 58 Tố Hữu – Hà Nội

MB Nam Trung Yên xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng có nhu cầu vay vốn tại dự án với chương trình ưu đãi như sau:
Chỉ tiêu
Giá trị
Đối tượng phù hợp
Lãi suất năm đầu
7.2%/ 1 năm đầu
KH đầu tư ngắn hạn hoặc KH vay dưới 3 năm
8.42% / 2 năm đầu
KH đầu tư dài hạn hoặc KH vayTRUNG DÀI HẠN
Lãi suất năm tiếp theo
LSTK 24T + 3.3% - 3.5%
(Hiện Ls 24T là 7.0%)
Thời hạn tối đa
20 năm
Ân hạn nợ gốc
Tùy Khách hàng
Tỷ lệ cho vay tối đa
80% Giá trị căn hộ
Phí trả trước hạn
2% 2 Năm đầu, năm 3, 4 là 1.5%
Giải ngân
Theo tiến độ (Trường hợp song song xử lý riêng và vẫn hỗ trợ KH)
Hồ sơ vay vốn
Hồ sơ pháp lý cá nhân (NVKD hướng dẫn cụ thể Khách hàng)
Hồ sơ vay vốn theo quy định của Ngân hàng (Nhân viên MB Bank và Ban hỗ trợ tài chính STDA hỗ trợ KH hoàn thiện)

Thông tin gói hỗ trợ vay vốn của ngân hàng Eximbank cho khách hàng chọn mua căn hộ tại dự án Ecolife Capitol 58 Tố Hữu – Hà Nội

Eximbank – Nguyễn Phong Sắc xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng có nhu cầu vay vốn tại dự án với chương trình ưu đãi như sau:
Chỉ tiêu
Giá trị
Đối tượng phù hợp
Lãi suất năm đầu
7.2%/ 1 năm đầu
KH đầu tư ngắn hạn hoặc KH vay dưới 3 năm
8.5% / 2 năm đầu
KH đầu tư dài hạn hoặc KH vay và sẽ tất toán trong 3 đến 7 năm
9.5% / 3 năm đầu
Khách hàng vay dài hạn xác định tất toán sau 7 năm
10%/ năm đầu
Vay trong 3 – 6 tháng
Lãi suất năm tiếp theo
LSTK 13T + 3.5% - 4%
(Hiện Ls 13T là 7%)
Thời hạn tối đa
20 năm
Ân hạn nợ gốc
6 Tháng
Tỷ lệ cho vay tối đa
70% Giá trị căn hộ
Giải ngân
Theo tiến độ
Hồ sơ vay vốn
Hồ sơ pháp lý cá nhân (NVKD hướng dẫn cụ thể Khách hàng)
Hồ sơ vay vốn theo quy định của Ngân hàng (Nhân viên EximBank và Ban hỗ trợ tài chính STDA hỗ trợ KH hoàn thiện)


HOTLINE: 097.732.9191 - 093.732.9191