Mặt bằng Ecolife Capitol

Các căn hộ tại dự án Ecolife Capitol được thiết kế tối ưu nhất với tất cả các phòng đều có ánh sáng tự nhiên.
Diện tích các căn hộ đa dạng phù hợp với nhiều lựa chọn của khách hàng:
Loại căn hộ 1 phòng ngủ với cái diện tích 45,7m2 và 49,1m2
Loại Căn hộ 2 phòng ngủ 75,9m2
Loại Căn hộ 3 phòng ngủ 95,3m2 103,1m2 111,8m2
Loại căn hộ 4 Phòng ngủ 152,1m2 152,7m2


Quý khách hàng Click vào mặt bằng để xem chi tiết thiết kế căn hộ.

+,  Căn 1 Phòng Ngủ, 1 Vệ Sinh: 45,7m2.
+,  Căn 1 Phòng Ngủ, 1 Vệ Sinh: 49,1m2.
+,  Căn 2 Phòng Ngủ, 2 Vệ Sinh: 75,9m2.
+,  Căn 3 Phòng Ngủ, 2 Vệ Sinh: 95,3m2.
+, Căn 3 Phòng Ngủ, 2 Vệ Sinh: 103,1m2.
+, Căn 3 Phòng Ngủ, 2 Vệ Sinh: 111,8m2.
 +, Căn 4 Phòng Ngủ, 3 Vệ Sinh: 152,7m2.